Forløb

Forløb: (8 gange af 2½ time fordelt ud over 8 – 10 uger) pris 3250 kr

8 ugers forløb. (evt. online)

Mindfulness

Vejrtrækning

Mindfull movement

Energi arbejde